Administracinė teisė

set1

Mūsų teisininkai padeda sprendžiant ginčus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, valstybės tarnautojais, pareigūnais ir kitais viešojo administravimo subjektais dėl jų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

 

– Atstovaujame klientams administracinių teisės pažeidimų bylose (mokesčių mokėjimo, kelių eismo taisyklių ir kt.).

 

– Rengiame skundus dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

 

– Atstovaujame klientams valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijų neveikimo atvejais.