Įmonių teisė

set6

Įmonių teisės srityje mūsų kontora teikia teisines konsultacijas visų teisinių formų įmonių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais.

 

– Rengiame įmonių veiklos dokumentus, įmonių valdymo organų darbo reglamentus, įstatus ir jų pakeitimus, įmonių dalyvių susirinkimo protokolus, įstatinio kapitalo formavimo, didinimo, mažinimo dokumentus, akcininkų sutartis bei kitus dokumentus.

 

– Konsultuojame įmonių valdymo, valdymo organų atsakomybės klausimais.

 

– Atstovaujame akcininkų interesams visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, taip pat santykiuose su kitais akcininkais ar pačia įmone. Konsultuojame akcijų įsigijimo bei perleidimo klausimais.

 

– Kontoros teisininkai atstovauja klientams įmonių teisės klausimais santykiuose su valstybės ar savivaldos institucijomis, taip pat atstovaujame klientus derybose ar teisminiuose ginčuose.

 

– Atstovaujame įmonių dalyviams ir kreditoriams įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese, taip pat bankrutuojančioms/bankrutavusioms/likviduojamoms įmonėms santykiuose su kreditoriais/skolininkais, bankroto administratoriais.